Blog

Destrukcyjny dialog wewnętrzny jako przeszkoda zachowań asertywnych

Czasem zdarza się, że handlowcy, pracownicy, menedżerowie są zbyt ulegli. Nie jest to spowodowane racjonalną decyzją lecz zahamowaniami tkwiącymi w nich samych.Częstym powodem niezaplanowanej uległości są nieuświadomione idee irracjonalne, które utrudniają nam wszystkim zachowania asertywne. Piszemy o nich w naszych książkach i innych artykułach. Niekiedy osłabiamy się sami także innymi sposobami - poprzez negatywne myślenie...
more

Zarządzanie sytuacyjne Blancharda – odstępstwa od reguły

W zarządzaniu sytuacyjnym Herseya i Blancharda obowiązuje zasada, że pracownik znajdujący się konkretnym etapie swojego rozwoju powinien być kierowany w sposób przypisany do danego etapu. Dobrzy szefowie wiedzą, że nie zawsze tak jest, że istnieje kilka odstępstw od tej reguły.Fundamentalna zasada przywództwa sytuacyjnego mówi o tym, że pracownik przechodzi przez cztery etapy rozwoju. Szef musi...
more

Autorytet szefa i związane z nim ryzyko kapitanozy

Gdy przełożony cieszy się w firmie niekwestionowanym autorytetem, podwładni szanują go i są mu posłuszni, ponieważ czują, że jest prawdziwym liderem. Taka sytuacja może jednak wykreować kłopoty, gdy szef cieszący się autorytetem zrobi błąd a podwładni wówczas niepotrzebnie postępują zgodnie z jego wskazówkami. Czy pracownicy w takiej sytuacji mogą „przeciwstawić się” silnemu zwierzchnikowi?Reguła autorytetu jest...
more

Contact Us