Blog

Nieprawidłowa informacja zwrotna – kanapka źle podana

Niektórzy trenerzy uczą menedżerów, żeby zawsze przekazywali  informacje zwrotne wykorzystując popularny model kanapki.  W pewnych okolicznościach ten model nie sprawdza się, jest nienaturalny a podwładni go nie lubią,. Kiedy i jak robić go nieprawidłowo?Przekazywanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem modelu kanapki nie sprawdza się w każdej sytuacji. Jest to dobra metoda tylko wtedy, jeśli zostaną spełnione...
more

Destrukcyjny dialog wewnętrzny jako przeszkoda zachowań asertywnych

Czasem zdarza się, że handlowcy, pracownicy, menedżerowie są zbyt ulegli. Nie jest to spowodowane racjonalną decyzją lecz zahamowaniami tkwiącymi w nich samych.Częstym powodem niezaplanowanej uległości są nieuświadomione idee irracjonalne, które utrudniają nam wszystkim zachowania asertywne. Piszemy o nich w naszych książkach i innych artykułach. Niekiedy osłabiamy się sami także innymi sposobami - poprzez negatywne myślenie...
more

Zarządzanie sytuacyjne Blancharda – odstępstwa od reguły

W zarządzaniu sytuacyjnym Herseya i Blancharda obowiązuje zasada, że pracownik znajdujący się konkretnym etapie swojego rozwoju powinien być kierowany w sposób przypisany do danego etapu. Dobrzy szefowie wiedzą, że nie zawsze tak jest, że istnieje kilka odstępstw od tej reguły.

Fundamentalna zasada przywództwa sytuacyjnego mówi o tym, że pracownik przechodzi przez cztery etapy rozwoju. Szef musi...

more

Contact Us