1. Ogólnie
Szkolenia A. Niemczyk respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy poinformować, jakie dane zbieramy i w jaki sposób są one przetwarzane. Mogą się Państwo również dowiedzieć, w jaki sposób można sprawdzić prawidłowość tych informacji i spowodować ich usunięcie z systemu.
Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa. Zasady te nie mają zastosowania w stosunku do stron powiązanych poprzez tzw. hyperlinki ze stroną Szkolenia A. Niemczyk.
2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują następujące warunki wykorzystania danych.
Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Szkolenia A. Niemczyk przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.
Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwa w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej. Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.
3. Bezpieczeństwo
Będziemy przechowywać dane bezpiecznie. Podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy Szkolenia A. Niemczyk, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu Szkolenia A. Niemczyk realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem..
4. Dzieci
Szkolenia A. Niemczyk nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu wyraźnie zwrócimy dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt pod poniżej podanym adresem , jeżeli dane te mają być usunięte. Wówczas natychmiast zostaną one usunięte.
5. Polityka „Cookies”
Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy plików cookies. Pliki cookies to małe pliki z informacjami wykorzystywanymi przez witryny sieci Web, które zapisywane są na twardym dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera unikalny identyfikator – anonimowy (losowo generowany) numer, który jest przechowywany w urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne pozostają na komputerze dłużej. Cookies
6. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:
a) Marketing bezpośredni produktów; wydawanie nagród rzeczowych uczestnikom akcji marketingowych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w regulaminie akcji marketingowej, cele archiwalne.;
b) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z klientami, poradnictwo, ewidencjonowanie i rozpatrywanych reklamacji.
7. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:
organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, usługodawcy, spółki powiązane.
8. Korzystanie z wtyczek Social Media
Wtyczki („plug-ins”) portali społecznościowych takich jak facebook.com i Twitter mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc. („Operator”).
Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://twitter.com/about/resources/buttons
Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych wtyczki działają na zasadzie „2-click buttons”. Ta forma integracji zapewnia, że podczas uzyskiwania dostępu do witryny z poziomu naszej strony zawierającej takie wtyczki, nie następuje automatyczne podłączenie do serwerów dostawców. Tylko jeśli wtyczki zostaną włączone i zostanie wydana zgoda na przekazywanie danych, przeglądarka będzie tworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartości poszczególnych wtyczek są następnie transmitowane przez dostawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie wyświetlane na ekranie.
Wtyczka przekazuje dostawcy informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp. Jeśli podczas oglądania naszej strony, użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, czyli informacje do których miałeś dostęp przypisuje do zalogowanego konta użytkownika. Informacja o korzystaniu z dowolnej funkcji (np. klikając przycisk „Lubię to” czy pozostawienie komentarza) również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

Contact Us