Blog

Autorytet szefa i związane z nim ryzyko kapitanozy

Gdy przełożony cieszy się w firmie niekwestionowanym autorytetem, podwładni szanują go i są mu posłuszni, ponieważ czują, że jest prawdziwym liderem. Taka sytuacja może jednak wykreować kłopoty, gdy szef cieszący się autorytetem zrobi błąd a podwładni wówczas niepotrzebnie postępują zgodnie z jego wskazówkami. Czy pracownicy w takiej sytuacji mogą „przeciwstawić się” silnemu zwierzchnikowi?Reguła autorytetu jest...
more

Modne zdanie w zarządzaniu, niekiedy mądre, niekiedy zabójcze.

W zarządzaniu okresowo pojawiają się pewne mody. Była już moda na zarządzanie przez konflikt, na myślenie projektowe, na coaching, na rozwój talentów, na zarządzanie przez cele. Niektóre z nich odchodzą w zapomnienie, z wielu innych organizacje wybierają po jakimś czasie to, co wartościowe i przydatne. Niektóre z tych trendów są znakomite, inne wątpliwe, a...

more

Contact Us