W zarządzaniu okresowo pojawiają się pewne mody. Była już moda na zarządzanie przez konflikt, na myślenie projektowe, na coaching, na rozwój talentów, na zarządzanie przez cele. Niektóre z nich odchodzą w zapomnienie, z wielu innych organizacje wybierają po jakimś czasie to, co wartościowe i przydatne. Niektóre z tych trendów są znakomite, inne wątpliwe, a...

more