Baza Wiedzy

 • Warsztaty Rozwojowe: Klucz do Osobistego i Zawodowego Sukcesu
  W dzisiejszym dynamicznym świecie, ciągły rozwój osobisty i zawodowy jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Warsztaty rozwojowe to doskonała okazja do zdobycia cennych umiejętności i wiedzy, które pomogą w osiągnięciu celów. Nasza firma jest liderem w organizacji warsztatów rozwojowych, dostarczając klientom...
 • Jaki pan, taki kram – analiza transakcyjna w organizacji
  Ludzie pracują tak, jak są zarządzani. Styl zarządzania menedżera wpływa na to, jak zachowują się jego podwładni i jaki jest obraz oraz skuteczność zespołu, którym kieruje. Sposób myślenia zarządu warunkuje obraz całej organizacji i panującą w niej atmosferę. Co więc...
 • Prezentacje podczas zebrań firmowych
  Firmowe zebrania często trwają one kilka godzin, czasem ponad pół dnia. Są nudne i męczące a prawie wszystko, co jest tam omawiane i tak nie zostaje zapamiętane. W jaki sposób zrobić skuteczną prezentację podczas takich zebrań, żeby pomimo wszelkich przeszkód...
 • Błąd Mehrabiana
  W tym artykule chcemy zająć się błędem, który utrwalił się w przekonaniach wielu trenerów biznesu, handlowców i menedżerów. Bardzo często trenerzy oraz autorzy książek dla handlowców powołują się na badania zespołu profesora Alberta Mehrabiana1 i uczą, że składowe pierwszego wrażenia...
 • Nieprawidłowa informacja zwrotna – kanapka źle podana
  Niektórzy trenerzy uczą menedżerów, żeby zawsze przekazywali  informacje zwrotne wykorzystując popularny model kanapki.  W pewnych okolicznościach ten model nie sprawdza się, jest nienaturalny a podwładni go nie lubią,. Kiedy i jak robić go nieprawidłowo? Przekazywanie informacji zwrotnej z wykorzystaniem modelu...
 • Destrukcyjny dialog wewnętrzny jako przeszkoda zachowań asertywnych
  Czasem zdarza się, że handlowcy, pracownicy, menedżerowie są zbyt ulegli. Nie jest to spowodowane racjonalną decyzją lecz zahamowaniami tkwiącymi w nich samych. Częstym powodem niezaplanowanej uległości są nieuświadomione idee irracjonalne, które utrudniają nam wszystkim zachowania asertywne. Piszemy o nich w...
 • Zarządzanie sytuacyjne Blancharda – odstępstwa od reguły
  W zarządzaniu sytuacyjnym Herseya i Blancharda obowiązuje zasada, że pracownik znajdujący się konkretnym etapie swojego rozwoju powinien być kierowany w sposób przypisany do danego etapu. Dobrzy szefowie wiedzą, że nie zawsze tak jest, że istnieje kilka odstępstw od tej reguły....
 • Autorytet szefa i związane z nim ryzyko kapitanozy
  Gdy przełożony cieszy się w firmie niekwestionowanym autorytetem, podwładni szanują go i są mu posłuszni, ponieważ czują, że jest prawdziwym liderem. Taka sytuacja może jednak wykreować kłopoty, gdy szef cieszący się autorytetem zrobi błąd a podwładni wówczas niepotrzebnie postępują zgodnie...
 • Modne zdanie w zarządzaniu, niekiedy mądre, niekiedy zabójcze.
  W zarządzaniu okresowo pojawiają się pewne mody. Była już moda na zarządzanie przez konflikt, na myślenie projektowe, na coaching, na rozwój talentów, na zarządzanie przez cele. Niektóre z nich odchodzą w zapomnienie, z wielu innych organizacje wybierają po jakimś czasie to,...

Contact Us