Wymiennik

Wymiennik trenerski

Dla trenera

DLA TRENERA

Czas trwania ćwiczenia wraz z omówieniem – 4 godziny

  • more

Grupa zadaniowa

GRUPA ZADANIOWA

Zespół ds. zarządzania kryzysowego

more

Contact Us