Dla trenera

DLA TRENERA

Czas trwania ćwiczenia wraz z omówieniem – 4 godziny

  • Przygotowanie w dwóch grupach – 1 godzina

  • Negocjowanie opisanej sytuacji – 2 godziny

  • Omówienie – 1 godzina (bez odtwarzania nagrania)

Uwagi:

  1. Każda grupa otrzymuje jedną wersję scenariusza.

  2. Optymalny zespół do przygotowania i negocjowania to trzy osoby.

  3. Podczas negocjacji trener może przyjąć dwie strategie:

  • ani razu nie interweniować i omówić całość po zakończeniu negocjacji. W tym przypadku powinien jednak nagrywać całe negocjację, ponieważ uczestnicy nie będą w stanie odtworzyć niektórych zdarzeń.

  • umówić się z grupą, że w bardzo ważnych momentach będzie robił „stop-klatkę” i na bieżąco omawiać niektóre kwestie. Polecamy raczej drugą wersję, ponieważ zaoszczędzony czas można wykorzystać na kolejne negocjację.


Jeśli chcesz zobaczyć resztę treści musisz być zalogowany do wymiennika

Contact Us