• „Rozmawiajmy a nie komunikujmy się”
  • „W motywowaniu ważnym jest, by dać pracownikowi to, na czym mu naprawdę zależy. W przeciwnym wypadku motywowanie zmieni się w demotywowanie”
  • „Jeśli uczestnicy bardziej pamiętają trenera niż treść szkolenia, to być może szkolenie nie przyniosło rezultatu”