Sztuka kierowania zespołem handlowym

sztuka_kierowania_zespolemZarządzanie działem sprzedaży nie polega tylko na wyznaczaniu celów i rozliczaniu handlowców z ich wykonania. To trzymanie ręki na pulsie wszystkiego, co wpływa na wyniki pracy Twoich ludzi. Autorzy książek składających się na niniejszy pakiet podsuwają kierownikom sprzedaży rozwiązania, które sprawdzają się w polskiej rzeczywistości:

  • wybór narzędzi motywacyjnych — bodźce finansowe, zdrowe współzawodnictwo, bezpieczeństwo,
  • ocenianie i rozwijanie kompetencji pracowników,
  • skuteczny i usystematyzowany proces rekrutacji,
  • kreowanie gwiazd w zespole handlowym i zatrzymywanie ich w firmie,
  • wyznaczanie handlowcom zadań operacyjnych,
  • najczęściej popełniane błędy handlowców i szefów sprzedaży.

Książki składające się na niniejszy pakiet to jedne z pierwszych pozycji o coachingu i rozwoju kompetencji handlowców, które powstały w Polsce i są osadzone w polskich realiach gospodarczych.

Co odróżnia handlowca od sprzedawcy?
Z wielu firm handlowcy uciekają tak szybko, jak do nich przychodzą. Takie firmy nie troszczą się o swoje zespoły handlowe. Ich szefowie zakładają, że nie ma sensu inwestować w ludzi, którzy odchodzą po trzech miesiącach. Zaniedbywanie „miękkiej” strony zarządzania — kompetencji i motywacji handlowców — często kończy się dla szefów sprzedaży twardym lądowaniem. Pakiet ten jest kierowany do tych szefów sprzedaży, którzy doceniają — lub są skłonni docenić — jak ważne jest budowanie silnego zespołu i dobrego środowiska pracy.

Contact Us