Wsparcie dla samodzielnego trenera

Dzielimy się DOŚWIADCZENIEM  

Pomagamy innym trenerom pracując z nimi w pojedynkę. Możemy podzielić się naszym doświadczeniem na kilka sposobów:

  • Wspólne szkolenie z nami w roli obserwatora.

  Jesteśmy trenerem obserwatorem podczas szkolenia prowadzonego przez trenera. Po szkoleniu przekazujemy wnioski ze swoich obserwacji dotyczące jego warsztatu oraz podpowiadamy, jak można poprawić każdy z modułów, żeby zwiększy skuteczność szkolenia.

   • Wspólne szkolenie, gdy mniej doświadczony trener jest obserwatorem lub drugim trenerem.

   Ta forma wspólnej pracy jest wykorzystywana jako nauka konkretnego tematu biznesowego. Gdy mniej doświadczony trener chce nauczyć się prowadzenia danego tematu, zapraszamy go na szkolenie i pokazujemy, w jaki sposób je prowadzimy. Po szkoleniu omawiamy poszczególne moduły i tłumaczymy metodologię ich prowadzenia.

    • Pomoc w poprawieniu programu

    Spotykamy się z trenerem poza salą szkoleniową i wspólnie piszemy program do tematu, do którego chce się on przygotować. Możemy też opiniować wcześniej napisany program i zasugerować ewentualne zmiany.

     • Superwizje trenerskie

     Jeżeli trener ma taką potrzebę i chciałby przeanalizować przebieg swoich ostatnich szkoleń, zapraszamy na superwizję.

     Contact Us