Nasz spojrzenie

Anna Niemczyk
  • “Ludzie pracują tak, jak są zarządzani”
  • “Podwładni mają wiele sposobów, żeby ukarać swojego przełożonego, który źle ich traktuje. Najczęściej karzą go gorszą pracą”
  • “Nie kierujesz podwładnymi w taki sposób, jak sądzisz, lecz w taki, jak oni to postrzegają”
Andrzej Niemczyk
  • “Rozmawiajmy a nie komunikujmy się”
  • “W motywowaniu ważnym jest, by dać pracownikowi to, na czym mu naprawdę zależy. W przeciwnym wypadku motywowanie zmieni się w demotywowanie”
  • “Jeśli uczestnicy bardziej pamiętają trenera niż treść szkolenia, to być może szkolenie nie przyniosło rezultatu”

Contact Us