Szkolenia biznesowe dla firm

Wiemy jak WYGRYWAĆ  

Do tej pory prowadziliśmy szkolenia dla ponad dwustu firm. Oferujemy wiele szkoleń i warsztatów podzielonych w zależności od grupy odbiorców oraz celów, które mają być osiągnięte poprzez szkolenie lub warsztat.

Szkolenia dla menedżerów

  Szkoliliśmy i szkolimy menedżerów na każdym szczeblu zarządzania – od kierowników liniowych po prezesów znanych korporacji. Często przygotowujemy program szkolenia dostosowany do konkretnej potrzeby w firmie. Czasem też szkolimy proponując nasz własny program rozwijający konkretne kompetencje menedżerskie.

Lista przykładowych tematów dla kadry zarządzającej:

 • Kierowanie zespołem
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu – optymalny styl kierowania
 • Porozmawiajmy o trudnych sprawach – komunikacja menedżera
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Kierowanie zespołem w zmianie
 • Szef wobec konfliktów
 • Asertywność dla menedżerów
 • Trening, coaching i mentoring
 • Kierowanie pracownikami Y
 • Etyczna perswazja i praca na postawach pracownika
 • Prowadzenie rozmów oceniająco-rozwojowych
 • Motywowanie pracowników
 • Najczęstsze błędy szefów sprzedaży
 • Sztuka prezentacji
 • Wejść w rolę szefa – wczoraj kolega, dziś przełożony
 • Wyznaczanie celów i delegowanie zadań
 • Budowanie i funkcjonowanie zgranego zespołu
 • Podejmowanie decyzji
 • Nieświadome strategie, które zmniejszają skuteczność menadżera
 • Metoda 5Chairs – 5Choices® w zarządzaniu
 • Podejmowanie decyzji

 

Szkolenia dla handlowców

  Znamy realia sprzedaży w kilkudziesięciu branżach. Pracowaliśmy z początkującymi sprzedawcami i handlowcami z kilkunastoletnim doświadczeniem. Podobnie jak w przypadku innych szkoleń, czasem piszemy program dostosowany do sytuacji, realizujący szczególny cel zleceniodawcy lub prowadzimy szkolenie oparte na gotowym sprawdzonym programie rozwijającym umiejętności handlowe.

Zapraszamy na standardowe i nietypowe szkolenia sprzedażowe:

 • Sprzedaż bez technik
 • Negocjacje
 • Negocjacje dla zaawansowanych
 • Analiza transakcyjna dla handlowców
 • Nie każdy klient jest inny – dostosowanie się do typu klienta
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji handlowych
 • Reklamacja to nagroda
 • Wizyta handlowa i techniki sprzedaży
 • Sprzedaż telefoniczna
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji handlowych
 • Asertywność dla handlowców
 • Najczęstsze błędy handlowców
 • Sprzedaż metodą SPIN

 

Zwiększanie efektywności w pracy i w życiu prywatnym

  W tej sekcji umieściliśmy szkolenia poprawiające skuteczność pracowników w firmie i…w życiu prywatnym. Czasem niedoceniane, często nieadekwatnie rozumiane umiejętności, takie jak asertywność, prawidłowa komunikacja, radzenie sobie ze stresem lub emocjami rozwijają umiejętności społeczne, niezbędne do radzenia sobie w pracy i prywatnym życiu.

Najbardziej popularne warsztaty rozwojowe dla pracowników:

 • Asertywność
 • Rozmawiajmy a nie komunikujmy się
 • Zrozumieć i oswoić stres
 • Konflikt jest szansą
 • Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym
 • Emocjonalność
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Automotywacja
 • Metoda 5Chairs – 5Choices® w efektywności osobistej
 • Rozwijanie odporności psychicznej – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Nieświadome strategie, które zmniejszają naszą skuteczność

 

Warsztaty facilitowane

  Gdy pojawia się taka potrzeba, pomagamy firmom przygotować się do nowej strategii działania podczas warsztatów facilitowanych. Jesteśmy też proszeni o poprowadzenie warsztatów w firmach lub zespołach, w których doszło do pogorszenia współpracy lub konfliktów.

 

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych w firmie

  Uczymy trenerów wewnętrznych w małych firmach i międzynarodowych korporacjach. Pomagamy im w podniesieniu kwalifikacji trenerskich oraz zmodyfikowaniu programów szkoleń, które robią w organizacji. Więcej informacji znajduje się w

warsztaty dla grup trenerskich

  .

Contact Us